Chính sách bảo mật

Dữ liệu riêng tư chúng tôi tiếp nhận và thu thập

1 – Giới thiệu

    - AceCom Technologies Pte Ltd (“AceCom”) chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và tính bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng, đối tác và những người khác mà chúng tôi tương tác trong quá trình cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cam kết thực hiện các chính sách, thực tiễn và quy trình để bảo vệ việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, tuân thủ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

    - Bằng cách gửi thông tin của bạn cho chúng tôi hoặc đăng ký bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào được cung cấp, phân phối bởi chúng tôi. Bạn đồng ý và cho phép AceCom cũng như khi thích hợp, đại diện của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các nhà thầu của chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân theo cách được quy định trong các điều khoản hiện hành của Thông báo quyền riêng tư này, bao gồm cả bất kỳ sửa đổi tương lai nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng AceCom có thể điều chỉnh và cập nhật Thông báo Quyền riêng tư này để đảm bảo nó phù hợp với yêu cầu quy định pháp lý và sự phát triển/xu hướng ngành trong tương lai.

    **** Xin lưu ý rằng các mục đích được nêu trong Thông báo quyền riêng tư này bổ sung nhưng không thay thế bất kỳ sự đồng ý nào bạn có thể đã cung cấp trước đó cho chúng tôi hoặc bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trong tương lai.

2 - Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

    - Dữ liệu cá nhân đề cập đến bất kỳ thông tin nào có thể nhận diện duy nhất một cá nhân (a) độc lập, hoặc (b) khi kết hợp với thông tin khác. Thông tin liên quan đến doanh nghiệp (ví dụ: họ tên đầy đủ, địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại doanh nghiệp) không được coi là dữ liệu cá nhân, nó được sử dụng một cách nghiêm túc cho các giao dịch kinh doanh giữa các doanh nghiệp (B2B).

    - Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn:

 •         + Ký kết một thỏa thuận hoặc hợp đồng với chúng tôi để cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn và dịch vụ do chúng tôi cung cấp phân phối tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác và giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 •         + Khi bạn tương tác với các đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi, nhân viên kinh doanh hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được bổ nhiệm (ví dụ, qua cuộc gọi điện thoại, thư từ, cuộc họp trực tiếp, các nền tảng truyền thông xã hội, khảo sát, hội thảo hoặc email).

 •         + Khi bạn khám phá bộ sưu tập sản phẩm và dịch vụ độc đáo của chúng tôi.

 •         + Phản hồi thông qua email trực tuyến (EDMs) mà chúng tôi gửi, là một phần của chiến dịch tiếp thị hoặc khuyến mãi thông qua đối tác cung cấp dịch vụ EDM chính thức của chúng tôi.

 •         + Được giới thiệu đến chúng tôi bởi một trong những đối tác hoặc đồng đối tác kinh doanh uy tín của chúng tôi, là cơ hội để bạn khám phá và trải nghiệm những dịch vụ xuất sắc mà chúng tôi mang lại.

 •         + Yêu cầu chúng tôi liên hệ với bạn (có thể là theo yêu cầu thông tin thêm, khiếu nại, hoặc bất kỳ mục đích nào khác).

 •         + Khám phá tiện ích của dịch vụ điện tử của chúng tôi hoặc tương tác thông qua các dịch vụ di động, tài khoản trên các mạng xã hội, các nền tảng kỹ thuật số, bất kỳ trang web hoặc dịch vụ web nào của chúng tôi và đặt ra một bước quan trọng bằng cách đăng ký tài khoản với chúng tôi. Trải nghiệm kết nối mạnh mẽ và tiện ích đa dạng mọi lúc, mọi nơi - chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ và làm cho mỗi tương tác của bạn trở nên đặc biệt.

 •         + Khi chúng tôi nhận thông tin từ bên thứ ba về bạn khi bạn thực hiện thanh toán qua các phương tiện thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở các kiosk thanh toán vật lý và kỹ thuật số).

 •         + Hình ảnh được ghi lại thông qua camera (CCTV) hoặc qua các bức ảnh, video được chúng tôi hoặc đại diện hoặc đại lý chúng tôi thực hiện trong các sự kiện của chúng tôi sẽ giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ và độc đáo.

 •         + Gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

 •         + Các nguồn thông tin công cộng khác phổ biến và thích hợp khi cần thiết.

    **** Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến một bên thứ ba, bạn cam kết và đảm bảo cho chúng tôi rằng bạn đã có được sự đồng ý của bên thứ ba để cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích liên quan.

3 - Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

    Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn bao gồm:

 •         + Thông tin liên hệ của bạn (Tên, số điện thoại, địa chỉ email)
 •         + Thông tin cá nhân của bạn (Tên, tên công ty, ngày sinh, số giấy phép lái xe, biển số xe, hình ảnh hồ sơ, hình ảnh/video
 •         + Mua sắm trên trang web của chúng tôi (Tên, số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, và số điện thoại)

    Ngoài thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn, chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm bên thứ ba, đối tác kinh doanh, các công ty liên kết của chúng tôi hoặc từ các nguồn thông tin công cộng.

4 - Sử dụng dữ liệu cá nhân

    Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

 •         + Cung cấp sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ từ bất kỳ hợp đồng nào đã được ký kết giữa bạn và chúng tôi.

 •         + Phản hồi vào các câu hỏi, khiếu nại, ý kiến phản hồi và yêu cầu của bạn hoặc giao tiếp với bạn về các hợp đồng của bạn.

 •         + Xử lý, quản lý công nợ phải trả, lập hóa đơn, thanh toán và các hoạt động liên quan đến tín dụng khác.

 •         + Để đáp ứng yêu cầu của cá nhân hoặc cho các mục đích đã được cung cấp cho chúng tôi như đã nêu tại thời điểm thu thập (hoặc như rõ ràng từ ngữ cảnh thu thập).

 •         + Tiến hành các hoạt động tiếp thị trực tiếp và tạo leads thông qua việc phân tích và theo dõi các đề xuất bán hàng, quảng cáo và EDMs của chúng tôi tại sự kiện, hội thảo, seminar và workshop của chúng tôi.

 •         + Chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và quản lý tài khoản.

 •         + Phân tích việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi.

 •         + Phân tích các lượt truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi, các nền tảng truyền thông xã hội.

 •         + Tiến hành chiến dịch tiếp thị chung với các công ty và nhà cung cấp dịch vụ khác.

 •         + Tuân thủ hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu của cơ quan quản lý.

    Bất kỳ cá nhân nào đều có quyền chọn không nhận thêm thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng cách hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư, các đăng ký hoặc liên hệ với Quan trị dữ liệu của chúng tôi. Nếu chúng tôi liên hệ cá nhân đó qua email, cá nhân đó có thể sử dụng chức năng hủy đăng ký có sẵn trong email để thông báo cho chúng tôi. Các yêu cầu như vậy sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày.

5 - Tiết lộ dữ liệu cá nhân

    Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu của pháp luật, khi chúng tôi có sự đồng thuận cá nhân hoặc được xem là có sự đồng thuận, hoặc trong những trường hợp chúng tôi đã hợp tác với bên thứ ba như các trung gian dữ liệu hoặc nhà thầu phụ đặc biệt để hỗ trợ các hoạt động của công ty chúng tôi. Mọi bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác sẽ được ràng buộc bằng hợp đồng để giữ mọi thông tin một cách bảo mật. Chúng tôi cũng có thể chuyển giao toàn bộ dữ liệu trong tay chúng tôi cho một người kế nhiệm có liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi.

6 - Chính xác dữ liệu

    Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo mọi dữ liệu cá nhân chúng tôi có về bạn là đúng, chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc bạn cũng phải thông báo cho chúng tôi về mọi thay đổi của dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ban đầu một cách kịp thời. Bất kỳ sự không tuân thủ nào từ phía bạn có thể dẫn đến khả năng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

7 – Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

    Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho cá nhân quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ hoặc thông tin thích hợp khác về dữ liệu cá nhân của họ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Trước khi chấp thuận yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn bằng cách kiểm tra NRIC hoặc tài liệu xác định pháp lý khác của bạn. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ sửa chữa lỗi hoặc thiếu sót trong dữ liệu cá nhân của cá nhân do chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Chúng tôi có thể thu phí cho yêu cầu truy cập theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

    Nếu bạn phát hiện ra rằng dữ liệu cá nhân chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc không cập nhật, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa đổi dữ liệu đó. Trong trường hợp chúng tôi xác định dựa trên cơ sở hợp lý rằng cần phải sửa chữa, chúng tôi sẽ sửa chữa dữ liệu càng sớm càng tốt hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn.

8 – Rút lại sự đồng ý

    Nếu bạn muốn rút lại sự đồng thuận, bạn nên thông báo cho chúng tôi trước một khoảng thời gian hợp lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những hậu quả có thể xảy ra do việc rút lại sự đồng thuận của bạn, ví dụ, nếu thiếu thông tin liên hệ cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không thể thông báo về các dịch vụ trong tương lai mà chúng tôi cung cấp.

Yêu cầu rút lại sự đồng thuận có thể được thực hiện thông qua email hoặc thư từ gửi đến chúng tôi, hoặc thông qua chức năng 'UNSUB' trên dịch vụ trực tuyến.

9 – Sử dụng Cookies

    Khi bạn tương tác với trang web hoặc trang web di động của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, hành vi duyệt web và các mô hình tương tác. Chúng tôi thu thập dữ liệu này bằng cách sử dụng cookies, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật như vậy từ bạn, bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt web của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể chọn không chấp nhận cookies bằng cách tắt tính năng này trong trình duyệt web của bạn. Lưu ý rằng khi làm như vậy, bạn có thể không thể sử dụng một số tính năng và chức năng trong các ứng dụng web của chúng tôi.

10 - Cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn

    - Chúng tôi sẽ tiến hành những nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tay chúng tôi bằng cách thiết lập các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, loại bỏ hoặc bất kỳ rủi ro tương tự nào không được ủy quyền. Chúng tôi cũng đã thiết lập các biện pháp tổ chức hợp lý và phù hợp để duy trì tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của bạn và chỉ sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với những người được ủy quyền theo cơ sở cần biết.

    - Chúng tôi đã thiết lập các chính sách để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân trong tay chúng tôi sẽ được hủy bỏ hoặc ẩn danh ngay khi có lý do hợp lý để cho rằng (i) mục đích cho việc thu thập dữ liệu cá nhân đó không còn được phục vụ thông qua việc giữ lại dữ liệu cá nhân đó và (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào khác.

11 - Giữ lại dữ liệu cá nhân

    Chúng tôi sẽ ngừng giữ lại dữ liệu cá nhân ngay khi có lý do hợp lý để tin rằng mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó không còn được phục vụ thông qua việc giữ lại, và việc giữ lại đó không còn cần thiết cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào khác. Chúng tôi sẽ tiến hành hủy bỏ hoặc phá hủy các tài liệu chứa dữ liệu cá nhân của bạn một cách đúng đắn và an toàn khi đạt đến giới hạn giữ lại.

12 - Chuyển dữ liệu cá nhân ra khỏi Việt Nam

    Thường thì, chúng tôi không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Việt Nam. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ việc chuyển giao dữ liệu cá nhân nào đến một lãnh thổ ngoài Việt Nam sẽ tuân thủ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP để đảm bảo một tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân được chuyển giao đó tương đương với sự bảo vệ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

13 - Liên hệ với chúng tôi (phản hồi, truy cập, sửa lỗi và rút lùi dữ liệu cá nhân của bạn)

    - Cung cấp phản hồi của bạn về mọi vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc Thông báo về quyền riêng tư này. Rút lại sự đồng ý của bạn đối với mọi hoạt động thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hiện do chúng tôi sở hữu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trackasia.vn

    - Chúng tôi đối xử nghiêm túc với các truy vấn và phản hồi như vậy và sẽ giải quyết chúng một cách tận tâm và tín nhiệm, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và xử lý chúng trong khoảng thời gian hợp lý.